Ymgysylltu Budd-deiliaid

Mae pob prosiect datblygu a throsglwyddo ased yn meddu ar bobl sydd yn ymgysylltu gydag ef ac sydd â diddordeb yn eu dulliannau. Bydd angen i bob prosiect ymgysylltu gyda’r bobl a mudiadau yma er mwyn ennyn eu cefnogaeth ac ymrafael gyda phryderon am effaith prosiect.

Gan ddibynnu ar sut mae prosiect wedi cychwyn (er enghraifft fel ymgyrch i gadw adeilad ar agor, i atal dymchweliad neu i ystyried cymryd cyfrifoldeb o ganlyniad i gynnig oddi wrth berchennog adeilad neu dir) mae ymgysylltu budd-ddeiliad gyda datblygiad prosiect fel arfer yn allweddol i’w ganlyniad. Felly mae deall y mathau o budd-ddeiliaid a geir fel arfer a dulliau o ddarganfod ffyrdd o weithio gyda hwy yn nodwedd allweddol o’r gwaith sydd i’w wneud gydag unrhyw brosiect datblygu neu drosglwyddo ased.