Y Mudiad sy’n Rheoli

Tasg allweddol, gyffredinol i fudiad sydd yn berchen neu yn rheoli ased yw bod yn hollol eglur ynghylch ei gyfrifoldebau tuag at yr ased. Nid yw hyn yn hawdd bob tro ac yn amrywio yn unol â’r defnydd a wneir o’r ased, p’un ai bod gweithwyr gan y mudiad, y math o weithgareddau sydd yn cael eu darparu ayyb.

Anghenraid allweddol cyffredinol yw yswiriant sydd nid yn unig yn syniad da ond mae’n orfodol weithiau. Mae’n berthnasol nid yn unig i ffabrig ffisegol yr ased (e.e. yn erbyn tân) ond hefyd y defnydd a wneir ohono. Mae’r yswiriant yma yn ychwanegol i’r rhai hynny sydd eu hangen ar y mudiad er mwyn cynnal yr ased ar gyfer gweithwyr, atebolrwydd cyhoeddus ayyb.  Mae defnyddio’r rhestr wirio yma am y tasgau sydd eu hangen er mwyn cynnal a rheoli ased yn mynd i’ch cynorthwyo chi i adnabod y mathau o yswiriant sydd ei angen.