Parodrwydd i Fuddsoddi

Parodrwydd i Fuddsoddi yw term a ddefnyddir i ddisgrifio sefydliad sydd mewn sefyllfa i gyflwyno cynnig busnes yn gredadwy i wahanol fuddsoddwyr a bodloni eu gofynion. Mewn prosiectau datblygu a throsglwyddo asedau, bydd hyn hefyd yn cynnwys gwneud achos i berchennog presennol yr ased y bydd y trosglwyddiad (yn enwedig os yw am bris gostyngol) yn mynd i “ddwylo diogel”.

Er mai canolbwynt parodrwydd i fuddsoddi yn aml yw’r cynnig a’r cynllun busnes sydd wedi’i baratoi ar ei gyfer – pa mor broffidiol y mae’n debygol o fod yn nhermau ariannol neu yn nhermau effaith gymdeithasol – mae’n gynyddol yn cynnwys ystod o brofion sy’n ymwneud â pha mor dda mae sefydliad sy’n chwilio am fuddsoddiad yn cael ei redeg. Gallai hyn gynnwys llywodraethu (y corff llywodraethu a rhanddeiliaid eraill), prosesau a gweithdrefnau mewnol (cyllid a gweinyddiaeth), a llwyddiant blaenorol.