Mathau o Ddefnydd Ased

Er nad tir ac adeiladau yw’r unig fath o ased (all gynnwys arian, cyfarpar, sgiliau a phrofiad pobl a mudiadau) gallant gael eu defnyddio am amrywiaeth eang o ddefnyddiau a gweithgareddau.Y mater allweddol i’w ystyried yw p’un ai fydd defnyddio’r ased tir neu adeiladau yn ddichonadwy ariannol ac yn gynaliadwy yn y dyfodol o safbwynt y mudiad fydd yn ei berchnogi. Mae gan bob ased heriau penodol wrth gyflawni hyn.

Mae’r hyn sy’n dilyn yn ddisgrifiad o bob defnydd ased ac yn rhoi esboniad byr o’r heriau yma.