Gofal Corfforol a Chynnal a Chadw Asedau

Nid yw asedau o bob math (pobl, adeildau, offer etc) yn cynnal eu gwerth oni bai eu bod yn derbyn gofal. Mae delio gyda phroblemau wrth iddynt ddod i’r golwg a chynnal gwaith atgyweirio sydd yn atal problemau yn ddwy rôl bwysig ar gyfer mudiad sydd yn rheoli. 

Mae’r rheoli’r prosesau yma yn amlwg yn wahanol i’r broses o’u gweithredu. Bydd mudiad sydd yn rheoli fell yn gyfrifol am sicrhau fod y polisi perthynas a chyflenwyr yn barod i ymgymryd â’r gwaith priodol. Mae rhestr wirio ar gyfer cynllunio’r tasgau yma i’w chael yma.

 

Related documents
  • DOC (Microsoft Word Document) File