Datblygu Ased

Beth yw hyn, a beth mae’n ei olygu

Term yw Datblygu Ased a ddefnyddir i ddisgrifio'r trawsffurfiad materol o ased ar ffurf darn o dir neu adeilad a’r trawsffurfiad o fudiad cymunedol newydd neu gyfredol i berchen a rheoli’r ased i’r dyfodol. Fel arfer mae’r proses yn ymwneud gyda dilyn cyfnodau isod sydd yn aml iawn yn gorgyffwrdd neu’n rhedeg yn gyfochrog.