Cyllid Cyfalaf

Er mwyn i brosiect ddwyn ffrwyth, mae’n debygol mai cyllid cyfalaf fydd y math pwysicaf o gyllid y bydd ei angen yn ystod y cam hwn – yn enwedig i gaffael a datblygu neu wella’r ased.