Cyhoeddiadau ac Arweinlyfrau

Mae’r adnoddau yma wedi eu dewis ar y sail eu bod ymhlith y rhai mwyaf perthnasol i adrannau’r  porth ac maent yn cynnig man cychwyn da ar gyfer canfod atebion neu wybodaeth berthnasol am y testunau sydd wedi eu gwyntyllu.

Mewn achosion lle y ceir adnoddau ar-lein yn hytrach na chyhoeddiadau, maent wedi eu rhestru fel adrannau unigol. Mewn achosion lle y mae cyhoeddiadau yn berthnasol i fwy nag un adran, maent wedi eu cynnwys ym mhob adran. 

Datblygu a Throsglwyddo Ased a’r Cyd-destun Polisi 

Mae llawer o’r cyhoeddiadau polisi yma ar gael ar-lein o’r awduron neu’r cyhoeddwyr. 

Cyhoeddiadau

Carnegie Trust (2011) “Appreciating Assets” Carnegie UK Trust
Circular 06/03 (2003) : Local Government Act 1972 General Disposal Consent (England) Disposal for less than the best consideration that can be reasonably obtained,
CLG (2007) “Making Assets Work - Opening the transfer window: The government’s response to the Quirk Review of community management and ownership of public assets”
CLG (2009) “Planning Together – Practical Guide for Local Strategic Partnerships and Planners”
IPPR (2007) “Community Asset Transfer: Overcoming Challenges of Governance and Accountability”, Adventure Capital Fund
IVAR (2011) “The Community Ownership and Management of Assets”, Joseph Rowntree Foundation
OGC and Home Office (2004) “Think Smart..think Voluntary Sector - good practice guidance on procurement of services from the voluntary and community sector ” HMSO
HM Treasury (2006) “Improving Financial Relationships with the Third Sector – Guidance to Funders and Purchasers”  HMSO
Thake S (2006) Community Assets- the benefits and costs of community management and ownership, CLG
Woodin T et al (2010) “Community and Mutual Ownership - A Historical Review”, Sefydliad Joseph Rowntree, Efrog

Ymarferwyr a Rhwydweithiau Cyfredol

Adnoddau Ar-lein

Mae mudiadau aelodau neu rwydweithiau ymarferwyr sydd â rheoli tir ac eiddo, datblygu ased neu fenter gymdeithasol fel gweithgaredd gyffredin rhyngddynt, yn meddu ar safleoedd sydd ag adnoddau ar gyfer datblygu prosiect, templedi a gweithgareddau ar gyfer datblygu cynlluniau busnes, modelu ariannol, prydlesi ayyb. Gyda rhai, mae angen bod yn aelod i gael myned at adnoddau ond mae eraill ar gael yn rhad ac am ddim.

www.locality.org.uk, www.communitymatters.org.uk, www.communitylandtrusts.org.uk. www.fieryspirits.com, http://meanwhilespace.ning.com/

Ymglymiad Deiliaid Diddordeb,  Dichonoldeb a Chynllunio Busnes

Adnoddau Ar-lein

www.businessballs.com - mae templed astudio dichonoldeb i’w ganfod yn yr adran cynllun busnes
www.communitylandtrusts.org.uk –  mae canllaw i ymarferwyr sydd yn rhoi cyfarwyddyd ar ddatblygu tai a gofod mentergarwch i’w ganfod
www.communityplanning.net
www.councillorinthecommunity.org
www.improvingsupport.org.uk Y brif wefan o safbwynt pob agwedd o ddatblygiad  sefydliadol
www.involve.org.uk
www.ncvo-vol.org.uk yn darparu’r wybodaeth mwyaf cynhwysfawr ar yr holl agweddau o gynnal mudiad gwirfoddol gyda’r rhan fwyaf ohono yn berthnasol i fenter gymunedol a chymdeithasol
www.partnerships.org.uk
www.pathwaysthroughparticipation.org.uk
www.projectsmart.co.uk ewch i amcanion SMART
www.togetherworks.org.uk - cynghrair o fentrau cymdeithasol ym Manceinion. Mae Sut i ysgrifennu astudiaeth dichonolrwydd ar y tudalennau adnoddau

Cyhoeddiadau

ACEVO (2004) Only Connect: A leaders Guide to Networking, ACEVO London
Acland A (2008) Dialogue by Design: A Handbook of Public and Stakeholder Engagement
Architectural Heritage Fund (2008) Option Appraisal Grants Guidance for Applicants – although funder specific a useful tool for feasibility assessment
Dept of Communities and Local Government (2008) Managing Risks in Asset Transfer
DTA (2006) Cultivating Enterprise: a DTA toolkit for starting up successful development trusts and enterprising community organisations, DTA London
DTA (Third sector leadership Centre (2007) Learning to Lead: 10 ways to develop your leadership skills, NCVO.
Irwin D (2006) Business Planning – A Guide, Esmee Fairbairn Foundation
Lawrie A (2001) “A complete guide to business and strategic planning for voluntary organisations” Directory of Social Change
Lawrie A (2002) “A Complete Guide to Creating and Managing New Projects” Directory of Social Change
Social Enterprise Development Initiative “Social Enterprise Business Planning Guide” Edinburgh
Social Firms UK (1998) “Business Plan Guide” Social Firms UK
Wates N (2000) “The Community Planning Handbook” Earthscan

Datblygu Asedau

Adnoddau Ar-lein

www.setas.co.uk ar gyfer cymorth busnes i fentrau cymdeithasol.
www.trainersandconsultantsdirect.org.uk ar gyfer hyfforddwyr ac ymgynghorwyr (cymorth busnes a datblygiad cyfundrefnol gan amlaf) sydd yn gyfarwydd â gweithio gyda mudiadau yn y gymuned 
http://www.planningaidwales.org.uk/

Cyhoeddiadau

Social Enterprise Partnership (GB) Ltd (2004) Canllaw ar ganfod, dewis a defnyddio ymgynghorwyr sydd ar gael o www.setas.co.uk
Jon Fitzmaurice J and Harrow J (2007) The Good Guide to Working with Consultants, NCVO
NACVS/Charities Information Bureau “Trainers and Consultants Direct” Mae hwn yn Ganllaw tuag at apwyntio ymgynhgrwyr a hyfforddwyr ac mae’n gyfeirlyfr o ddarparwyr. Mae ar gael o www.trainersandconsultantsdirect.org.uk
English Heritage (2010) “Disposal of Heritage Assets – Guidance note for government departments and Non Departmental Government Bodies”
English Heritage (1995) The Repair of Historic Buildings, English Heritage
Green Balance (2006) Disposal of Heritage Assets, National Trust
Richards R Urquhart M (2003) Conservation Planning - Our Architectural Heritage: a guide to planning legislation and managing change, PAL

Rheoli Asedau

Adnoddau Ar-lein

www.ethicalproperty.org.uk
www.mycommunityspace.org.uk
www.improvingsupport.org.uk
www.charitypropertyhelp.com – gwasanaeth RICS i elusennau
www.communitymatters.org.uk – help cyffredinol ar gynnal adeiladau  cymunedol
www.ethicalproperty.org.uk – gwefan ardderchog ar brif agweddau Rheoli Cyfleustodau
www.upkeep.org.uk - elusen sydd yn addysgu pobl am gynnal a chadw adeiladau 


Cyhoeddiadau

ACEVO(2006) Working Together for Better Office Infrastructure, ACEVO, London
Adirondack, S (2005) Just About Managing? London Voluntary Services Council
BCIS (2009) Building Maintenance Price Book, BCIS
Community Matters (2000) “Reference Manual for Community Organisations Advisers”
Croner Premises Management Guide is a publication and subscription service that provides information on day to day premises management.
Crooks B and Mouradian J (2006) The A to Z of Good Governance, Governance Hub
Dyer P (2008) The Good Trustee Guide, NCVO
Eden L (2007) What Management Committee Members Need to Know, Governance Hub NCVO
Hart L (2010) Premises Fact Finder, Community Matters, London
Hayes R and Reason J (2009) Voluntary but not Amateur, Directory of Social Change
HSE (2006) Essentials of Health and Safety at Work, HSE
HSE (2006) Health and Safety (First Aid) Regulations 1981 HSE
HSE (2006) Health and Safety Starter Pack, HSE
HSE (2009) A short guide to managing asbestos in buildings, HSE
HSE (2009) First Aid at Work HSE
Hudson P (2000) Managing your community building, Community Matters
NCVO (2005) Sharing back office Services, NCVO Collaborative working unit
OGC (Office of Government Commerce) (2007) “Whole Life Costing and Cost Management”, OGC London
Ranken W (2008) Managing and developing people in voluntary and community organisations , NCVO
Royal Institute of Chartered Surveyors (2007) “Service Charges in Commercial Property”, RICS
Rural Development Council Northern Ireland (2001) “Community Building Resource Pack”
Skinner et al (1997) “Assessing Community Strengths: A practical Handbook for Planning Capacity Building” Community Development Foundation
Volunteer England (2002) “The Good Practice Guide”, Volunteering England
Wood B (2009) Building Maintenance, CIOB

Ariannu Datblygu a Throsglwyddo Asedau

Adnoddau Ar-lein

www.fundingcentral.org.uk - adnodd ar-lein cynhwysfawr er mwyn canfod cyllid a chyngor ar sut i wneud ceisiadau ayyb
www.improvingsupport.org.uk
www.cash-online.org.uk
www.financehub.org.uk
www.hmrc.gov.uk Dyma’r set fwyaf cynhwysfawr o ganllawiau ar gyllid ac elusennau, TAW,  treth stamp ayyb.
www.fundingcentral.org.uk - yr adnodd ar-lein mwyaf cynhwysfawr ar y mathau a ffynonellau o gyllid a chanllawiau ar sut i’w sicrhau. Mae hyn yn cynnwys manylion ynghylch benthyg o fanciau gyda phrofiad penodol o’r sector dielw
www.communityshares.org.uk – gwybodaeth am faterion rhannu cymunedol – canllawiau ar sut i wneud pethau ac astudiaethau achos yn benodol.

Cyhoeddiadau

Bibby A (Editor) “Step by step finance for social enterprise” Social Enterprise London
HM Treasury (2009) Managing Public Money, HMT
OPM (2006) Financial Relationships with Third Sector organisations: A Decision Support Tool for public bodies
Palmer P (2005) Good Financial Management Guide for the Voluntary Sector
Patel A and Oakley R (2009) The Good Guide to Trading, NCVO
Russell Cooke (2008) VAT Made Simple, NCVO
Russell Cooke (2009) Setting Up a Trading Company, ACEVO
Russell-Cooke (2009) Voluntary Sector Legal Handbook, Directory of Social Change
Sayer K (2007) A Practical Guide to Financial Management, NCVO
Botting N and Norton M (2007) Complete Fundraising Handbook, Directory of Social Change
Hayden T (2006) Capital Appeals, Directory of Social Change
DTA/Cooperatives UK (2010) Investing in Community Shares, DTA/Coops UK
DTA/Cooperatives UK (2010) Practitioners Guide to Governance and Offer Documents, DTA/Coops UK
Brown J et al (2004) “Cooperative Capital”, Cooperative Action, Manchester
Community Shares (2009) Community Shares Fact Sheets 1-10
ACEVO (2009) “How to be successful: An Introduction to Procurement” ACEVO London
Project Development and Support Ltd (2009) The Handy Guide to Tendering and Procurement” PDSL, Matlock

Amodau ac Anghenion cyllido

Adnoddau Ar-lein

www.bis.gov.uk/policies/business-law/state-aid yr adran arweiniol ar bolisïau a chanllawiau ar gymorth gwladwriaethol

Cyhoeddiadau

Department for Business Innovation and Skills (BIS) (2010) State Aid: A Beginners Guide” BIS, London
HM Treasury (2009) Managing Public Money, HMT

Mesur Effeithiau/buddion cymunedol

Adnoddau Ar-lein

www.proveandmprove.org
www.sroi-uk.org

Cyhoeddiadau

Byrne K (2006) “Tell Your Story Community Impact Mapping”
Cabinet Office (2009) “A Guide to Social Return on Investment”
Church C and Skinner S (2006) “Change Check – A Practical Guide to assessing the impact of your community organisation”
Meldrum B (2009) “Measuring your Social Impact” The Tool Factory
NEF (2005) “Proving and Improving: A Quality Impact Tool for Social Enterprise”
NEF (2009) “Tools for you: Approaches to proving and improving for charities voluntary organisations and social enterprises”

Dylunio ac Adeiladu 

Adnoddau Ar-lein

Mae’r rhan fwyaf o fudiadau sydd yn gysylltiedig â’r rhestr o gyhoeddiadau yn yr adran Mudiadau Perthnasol ac yn darparu gwybodaeth a chyngor ar eu gwefannau. 

www.architecturecentres.org.uk
www.cae.org.uk – canolfan ar gyfer amgylcheddau hygyrch a’r oll sydd angen i chi wybod am adeiladau hygyrch
www.architecture.com – corff proffesiynol penseiri
www.theglass-house.org.uk – cyngor i fudiadau yn y gymuned

Cyhoeddiadau

ACRE (1997) Plan Design and Build, ACRE
Carbon Trust (2006) Assessing the Energy Use in your building, Carbon Trust
Centre for Accessible Environments Fact Sheet 5 VAT and Building Work, CAE
CIBSE (2007) Guide L Sustainability, CIBSE
CIRIA (1995) A Client Guide to Greener Construction, CIRIA
Commission Architecture and the Built Environment (CABE) (2003) Creating Excellent Buildings, CABE, London
Department of Transport (2009) Delivering Travel Plans through the Planning Process, DTP, London
Energy Savings Trust (2006) Introduction to Renewable Energy, EST
Ethical Property Foundation (2008) A Community Guide to Planning Obligations (Planning Gain), EPF London
Garner H and Hart L (2007) The Green Asset Guide, DTA
Grant, A (2005) Access Audit Handbook, CAE/RIBA
Joint Contracts Tribunal (2005) JCT Building Contracts and Forms, RIBA
Joint Contracts Tribunal (2007) Deciding on the appropriate JCT Contract, Sweet and Maxwell
Lacey A (2004) Designing for Accessibility CAE/RIBA
London Sustainability Exchange (2006) Green guide for community based and voluntary sector organisations, LSX
Planning Aid for London (2009) Local Development frameworks, PAL
Planning Aid for London (2009) Planning Decisions and Material Considerations, PAL
Price Waterhouse et al 1994 “Financing Inner Cities” PWC
RIBA (2008) It’s useful to know… the Role of an Architect, RIBA
Sousa, S et al (2009) Exploring Design Input and Impact in the Community Assets Programme Asset Transfer Unit, London
Thorpe S (1994) Reading and Using Plans CAE
Transport for London (2006) Workplace Cycle Parking Guide, TFL
Urban Forum (2006) A Handy Guide to Planning, Urban Forum

Materion Cyfreithiol

Adnoddau Ar-lein

www.atu.org.uk – adnoddau cyfreithiol o’r uned trosglwyddo asedau
www.leasingbusinesspremises.com canllaw ar brydlesi a negodi prydlesi - cod busnes sydd wedi ei gymeradwyo gan y llywodraeth
www.charitycommission.gov.uk – canllaw i elusennau cofrestredig ar faterion cyfreithiol
www.getlegal.org.uk - cyfleuster ar-lein er mwyn dewis strwythurau cyfreithiol
www.atu.org.uk - modelau cyfreithiol ar-lein ar gyfer trosglwyddo asedau gan gynnwys modelau prydlesi a pholisïau trosglwyddo asedau sydd i’w trafod a’u cytuno gan awdurdodau lleol.
www.peppercornrent.co.uk – canllaw ar renti bychain/nominal a chyfraddau busnes i adeiladau cymunedol 

Cyhoeddiadau

Adirondack, S Ed. (2009) The Voluntary Sector Legal Handbook, Directory of Social Change
Bates Wells and Braithwaite and Social Enterprise Coalition (1986) Keeping It Legal, Social Enterprise Coalition
Charity Commission CC35 Trustees, Trading and Tax
Charity Commission CC21 Registering as a Charity
Charity Commission CC22 Choosing and Preparing a Governing Document
Dawson J Ed. (2005) Occupying Community Premises: Guidelines for Community Associations and Local Authorities, Community Matters
HM Treasury (2009) Managing Public Money, HMT