Croeso i borth datblygu a throsglwyddo asedau DTA Cymru.

Mae’r porth ar gyfer ystod eang o bobl a sefydliadau a chanddynt ddiddordeb mewn datblygu asedau tir ac adeiladau y gellir eu defnyddio er lles y gymuned neu’r cyhoedd.

 

Dewiswyd yr wybodaeth a’r adnoddau a welir ar y porth at ddefnydd:

  • Unrhyw gymdeithas sifil a chanddi ddiddordeb mewn datblygu a throsglwyddo asedau, gan gynnwys cynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, elusennau, sefydliadau yn y gymuned, etc.
  • Cynrychiolwyr o’r sector statudol a chanddynt y gwaith o gefnogi cymdeithasau sifil; gan gynnwys swyddogion awdurdodau lleol o’r meysydd eiddo, prisio a rheoli asedau, strategaeth, cynllunio defnydd tir, cyllid, adfywio, polisi a datblygu cymunedol.
  • Noddwyr, cynghorau gwasanaethau gwirfoddol, cynghorwyr a chefnogwyr sefydliadau o’r sector mentrau cymdeithasol a chymunedol a gwirfoddol.

Tybir nad oes gan y rheini sy defnyddio’r porth ddim dealltwriaeth am unrhyw agweddau o ddatblygu a throsglwyddo asedau, felly bydd yn rhoi cyflwyniad i’r rheini sy’n chwilfrydig neu’n ystyried a fyddai’n weithgaredd addas iddynt hwy neu’u sefydliad. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth fanwl a llwybrau cyfeirio at adnoddau eraill i ganiatáu’r rheini sy’n awyddus i ddilyn prosiect datblygu a throsglwyddo asedau i fynd ati.

Mae pob adran o’r safle yn cynnwys tudalen gartref fer â chyflwyniad i’r cynnwys a rhannau manylach sy’n esbonio’r gwaith o ddatblygu prosiect ased. Darparir cyngor ymarferol a rhestrau gwirio i’w defnyddio a’u haddasu at amgylchiadau unigol pob prosiect.

Mae DTA Cymru bob amser yn awyddus i wella’r hyn y mae’n ei wneud, felly pe bai gennych chi syniadau, awgrymiadau neu sylwadau ynghylch y porth, cysylltwch â ni drwy gyfrwng yr adran gysylltu (ewch i’r adran Cysylltu â ni ar wefan DTA Cymru).