Camau Cyllido

Bydd gan bob prosiect gyfleoedd gwahanol i sicrhau cyllid ar gyfer cael ei ddatblygu a’i gweithredu. Bydd y rhain yn dibynnu ar y math o asedau sy’n cael eu datblygu (er enghraifft tai, lle gwaith, hamdden) a’r gymuned a’r rhanddeiliaid sydd ynghlwm (a oes tirfeddiannwr sympathetig ynghlwm neu gyllid grant sylweddol ar gael).

Ond bydd angen i’r rhan fwyaf o brosiectau sicrhau cyllid mewn tri phrif gam: