Chwilio am safle/adeilad

Mae nifer o brosiectau datblygu neu drosglwyddo ased yn cychwyn gyda bygythiad  i adeilad sy’n bodoli eisoes neu ddarn o dir. Os dyma’r sefyllfa ni fydd angen chwilio. Fodd bynnag mae rhai prosiectau yn cychwyn gyda grŵp o bobl neu fudiad sy’n adnabod angen o fewn cymuned am gyfleuster penodol  (er enghraifft tai fforddiadwy) neu weithgaredd y mae gyda nhw ymrwymiad penodol iddo (er enghraifft cynhyrchi ynni cynaliadwy) neu am gychwyn prosiect mae gyda nhw ddiddordeb penodol ynddo (er enghraifft ailgylchu).