Cyflwyniad

Mae’r adran hon yn:

  • Diffinio termau pwysig a ddefnyddir yn y broses - i helpu gyda deall a chyfathrebu i bawb sydd yn ymwneud gyda’r prosiect.

  • Darparu gwybodaeth gefndir ar bolisi Llywodraeth y DU a Chymru tuag at drosglwyddiad ased a datblygiad - i helpu i ymrestru cymorth ymarferol a gwleidyddol y rhai hynnyi sy’n gwneud penderfyniadau i asiantaethau cefnogi.

  • Pwysleisio pwysigrwydd arweinyddiaeth mewn llwyddiant unrhyw ddatblygiad ased a throsglwyddo prosiect - i helpu i gadw momentwm prosiect i fynd, delio gydag anghydfodau a chytuno ar bwy sydd yn gyfrifol am beth.